Styrelsen i Brf L37 "Ekdungen" för verksamhetsåret 2011/2012
 

Ordinarie ledamöter:

 

 

Ordförande:

 

Gunilla Axelsson

Vice ordförande:

 

Adrian Lupascu

Sekreterare:

Pia Sandholm

Brand-/Miljöansvarig:

Adrian Lupascu

Materialansvarig:

 

Bernt Larsson

Förvaltare:

 

Daniel Nordström
(utsedd av Riksbyggen)

Suppleanter:

 

 

 

William Hagman

Karolina Jishammar

Ekonom:

 

Homa Gimenez
(utsedd av Riksbyggen)

 

 

 

Revisor:

 

Lindbergs Grant Thornton

Föreningsrevisorer:

 

Hans Porsmarker (ordinarie)

 

Lars Klamsten (suppleant)

 

 

 

Valberedning:

 

Eva Gyllander (sammankallande)

 

 

Christina Hellqvist