Parabolantenner

Här kan du läsa om vad som gäller angående montering av parabolantenner i vår förening

Källsortering

Här kan du läsa om vad som gäller för källsortering i vår förening

Kurser

Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Intresseförening i Linköping ordnar kurser med olika teman. Se anslagstavlorna.

Kontakta vår studieledare Anna Malm för vidare information.

Kurserna är kostnadsfria för föreningens medlemmar.

Stora pooler eller studsmattor

Bra att veta för er som har stora pooler eller studsmattor på era tomter. Eventuella olyckor eller skador orsakade av dessa är den enskilde
bostadsrättshavarens ansvar. Föreningen står inte för några kostnader som kan uppkomma i samband med dessa, exempelvis skador på
människor, byggnader eller mark.